Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Αλεξάνδρου Σβώλου 27, Θεσσαλονίκη 54622 (1ος όροφος)

2310 262 442 | info@lab.psy.auth.gr

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας
Πρωινές ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη: 09:00 – 14:00
Τρίτη: 09:30 – 13:30
Απογευματινές ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή : 17:00 – 20:00

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει επιστημονικές δράσεις και εκπονεί έρευνα στα πεδία της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της κλινικής νευροψυχολογίας. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες και φορείς.

Στο Εργαστήριο παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες, όπως είναι η ψυχοθεραπεία, η ψυχολογική και η νευροψυχολογική εκτίμηση. Επιπλέον, παρέχεται κλινική εποπτεία σε επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της νευροψυχολογίας.

Το Εργαστήριο εκπονεί ερευνητικό έργο σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε θέματα κλινικής ψυχολογίας, ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπείας, εκπαιδευτικής ψυχολογίας, σχολικής ψυχολογίας και νευροψυχολογίας.
 
 

Το Εργαστήριο διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Επίσης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της νευροψυχολογίας.